Kariera

Pozyskiwanie i rozwój zasobów ludzkich są jednym z głównych priorytetów firmy MT Group.

Zdajemy sobie sprawę, że to właśnie ludzie są największą wartością, potencjałem i przyszłością organizacji. Pracownicy codziennie tworzą firmę, realizują jej zadania i procesy oraz kreują jej przyszłość.

Oferujemy współpracę, która łączy kontakt z Klientem dając możliwość rozwoju interpersonalnego i specjalizację w branży motoryzacyjnej.Promujemy konsekwentne podnoszenie kwalifikacji współpracowników, aby odpowiadać na potrzeby ciągle zmieniającego się rynku motoryzacyjnego. Codzienne wyzwania, trening, odpowiedzialność i rozwój ścieżki zawodowej to kluczowe elementy wyznawanej przez nas filozofii personalnej.

Jeżeli uważasz, że Twoja osoba i doświadczenie są w stanie nas zainteresować, zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Nawet jeżeli nie widzisz poniżej oferty dla siebie, ale czujesz, że możesz „wnieść” coś pozytywnego do funkcjonowania firmy, zgłoś swoją aplikację. Oferujemy stabilizację zawodową w postaci zatrudnienia na umowę o pracę, wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz świadczenia socjalne.

Zapraszamy do nadsyłania aplikacji – cv i listu motywacyjnego wraz z klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)” oraz „Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną” na adres: kadry@mtgroup.pro w temacie proszę wpisać preferowany dział.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z kandydatami spełniającymi wymagania.

Kariera w MT Group